Language
Job Opportunities ( ร่วมงานกับเรา )

Department Head

Type Job

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขาย 4 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1.เปิดลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่า
2.ทำใบเสนอราคา และใบ CRF
3 ขจัดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขาย
4.ทำยอดขายที่ได้รับมอบหมาย
5.ทำรายงานการขาย
6.เรียนรู้และพัฒนาทักษะการขาย
7.ติดตามการส่งมอบงานให้ลูกค้า
8.ออกพบลูกต้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ

สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุ
3.ชุดฟอร์มพนักงาน
4.ท่องเที่ยวประจำปี
5.โบนัสประจำปี (ตามยอดขายของบริษัท)
6.การตรวจสุขภาพประจำปี
7.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี